Print bookPrint book

Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Krótki przewodnik przedstawiający podstawowe zmiany w systemie oraz nowe funkcjonalności.

Site: Kampus_lingwistyka
Course: Kampus_lingwistyka
Book: Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0
Printed by:
Date: niedziela, 21 kwiecień 2019, 1:05

Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji MOODLE 2.0

Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji MOODLE 2.0

Platforma e-learningową Moodle wykorzystywana w ramach Wirtualnego Kampusu UMCS istnieje od 1999 roku. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie została zainstalowana po raz pierwszy w 2004 roku. System jest na bieżąco aktualizowany i pojawiają się jego kolejne wersje.  

Do tej pory aktualizacje platformy były mało zauważalne dla jej użytkowników. Od ponad roku jednak dostępna jest wersja platformy Moodle z „magiczną” numeracją 2.0, w której zaszły zmiany funkcjonalne w porównaniu do dotychczas wykorzystywanej wersji. Po wewnętrznych próbach i testach odpowiedzialny za funkcjonowanie Wirtualnego Kampusu zespół UCZNiKO UMCS zdecydował się na aktualizację Platformy Wirtualnego Kampusa do wersji Moodle 2.0.

Przejście na wyższą wersję jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – od tej pory tylko Moodle z numeracją 2.0 i wyższą będą wspomagane i udoskonalane.

Aby pomóc użytkownikom Wirtualnego Kampusu w korzystaniu z nowej wersji platformy przygotowany został krótki przewodnik przedstawiający podstawowe zmiany w systemie oraz nowe funkcjonalności.

Blok: Nawigacja

Blok: Nawigacja

Po zalogowaniu się na stronie głównej każdy użytkownik zobaczy nowy blok o nazwie „Nawigacja”. 

Opcja: „Moja strona domowa” pozwala na stworzenie każdemu użytkownikowi własnej, prywatnej strony na platformie, którą można indywidualnie zarządzać.

Opcja: „Podstrony” umożliwia przeglądanie prowadzonych na platformie blogów, kalendarzy i innych przydatnych podstron platformy zawierających różne informacje.

Opcja: „Mój profil” umożliwia zarządzanie własnym profilem.  Nową funkcjonalnością jest możliwość gromadzenia i zarządzania własnymi materiałami w formie elektronicznej. Można, zatem traktować to miejsce jako repozytorium własnych materiałów dostępnych w sieci.

Opcja: „Kursy” służy do wyświetlania listy kursów, do których jesteśmy przypisani zarówno jako autorzy, jak i studenci.

Blok: Ustawienia

Blok: Ustawienia

Użytkownicy posiadający uprawnienia „studenta” i wyższe mają dostęp (po zalogowaniu się) do bloku: „Ustawienia”, w którym istnieje możliwość modyfikacji własnego konta (profilu) na platformie, zmian parametrów wewnętrznej poczty elektronicznej działającej na platformie, jak również prowadzonych blogów.

Nauczyciele posiadający uprawnienia „autora” do zakładania i prowadzenie własnych kursów/przedmiotów na platformie w bloku „Ustawienia” oprócz możliwości modyfikacji własnego profilu („Ustawienia mojego profilu”) mają również możliwość tworzenia własnych kursów/przedmiotów na platformie.

Administacja kursem

Administacja kursem

Nauczyciele posiadający już własne kursy/przedmioty dostrzegą pewne zmiany dotyczące zarządzania kursem w obecnej wersji platformy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w kursie możliwe jest w bloku „Ustawienia” w opcji „Administracja kursem”.

Po wybraniu opcji „Administracja kursem” wyświetlają się podstawowe opcje znane z wcześniejszych wersji platformy.

Kurs/przedmiot niedostępny i niewidoczny dla studentów

Kurs/przedmiot niedostępny i niewidoczny dla studentów

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Ustawienia: pozycja w formularzu „Dostępność”

Przy opcji „Ten kurs jest dostępny dla studentów”, kurs będzie widoczny tzn. jego nazwa będzie wyświetlana na stronie głównej platformy. Natomiast to czy do kursu będą mogli dostać się studenci (przypisani przez nauczyciela bądź samodzielnie zarejestrowani) będzie zależało od wybranej przez prowadzącego metody zapisów do kursu.

 

W obecnej wersji platformy mamy do wyboru trzy metody zapisów:

Manualne zapisy – opcja musi być zawsze aktywna, już przy jej ukryciu (opcja „zamkniętego oczka”) kurs będzie niedostępny dla studentów.

Dostęp dla gości – określa dostępność dla użytkowników nieposiadający konta na platformie.

Samodzielna rejestracja (Student) – umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów do kursu (tutaj również określane jest hasło dostępu do kursu).

 

Przypisywanie studenta do kursu

Przypisywanie studenta do kursu

Blok „Ustawienia”> Administracja kursem > Użytkownicy > Zapisani użytkownicy

 

Metody zapisów do kursów

Metody zapisów do kursów

To czy do kursu będą mogli dostać się studenci (przypisani przez nauczyciela bądź samodzielnie zarejestrowani) będzie zależało od wybranej przez prowadzącego metody zapisów do kursu.

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów

W obecnej wersji platformy mamy do wyboru trzy metody zapisów:

Manualne zapisy – opcja musi być zawsze aktywna, już przy jej ukryciu (opcja „zamkniętego oczka”) kurs będzie niedostępny dla studentów.

Dostęp dla gości – określa dostępność dla użytkowników nieposiadających konta na platformie.

Samodzielna rejestracja (Student) – umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów do kursu (tutaj również określane jest hasło dostępu do kursu).

Brak możliwości zgłoszenia się na kurs

Brak możliwości zgłoszenia się na kurs

Kurs/przedmiot stworzony na platformie przez nauczyciela ma automatycznie aktywną tylko metodę zapisów: „Manualne zapisy”.

W sytuacji, gdy do tego kursu nie zostali jeszcze dopisani przez nauczyciela uczestnicy (studenci), to przy próbie wejścia na ten kurs użytkownik otrzyma informację, że w tym momencie nie ma możliwości zgłoszenia się na kurs:

Aby umożliwić rejestrację uczestników do kursu prowadzący musi aktywować metodę zapisów: Samodzielna rejestracja (Student) – umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów do kursu (tutaj również określane jest hasło dostępu do kursu).

Samodzielnie zapisywanie się studentów na kurs

Samodzielnie zapisywanie się studentów na kurs

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów > Rejestracja samodzielna (Student)

Musi być dodana i aktywna opcja zapisów: Rejestracja samodzielna (Student).

Ustawienie hasła/klucza dostępu do kursu

Ustawienie hasła/klucza dostępu do kursu

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów > Rejestracja samodzielna (Student)

Musi być dodana i aktywna metoda zapisów typu: „Rejestracja samodzielna (Student)”.

Należy przejść do modyfikacji ustawień tej metody zapisów, zezwolić na samodzielną rejestrację, a następnie wpisać w polu: Enrolment key ciąg znaków będący hasłem dostępu do kursu.

Kurs/przedmiot, do którego studenci mogą się samodzielnie rejestrować i do rejestracji jest wymagany klucz (hasło) dostępu, na liście dostępnych kursów na platformie będzie oznaczony ikoną:

 

Natomiast kurs/przedmiot, do którego studenci mogą się samodzielnie rejestrować i do rejestracji nie jest wymagany klucz (hasło) dostępu, na liście dostępnych kursów na platformie będzie oznaczony ikoną:

Kurs/przedmiot dostępny bez hasła dla użytkownika typu „gość”

Kurs/przedmiot dostępny bez hasła dla użytkownika typu „gość”

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów > Dostęp dla gości

Musi być dodana i aktywna metoda zapisów typu: „Dostęp dla gości”.

Kurs/przedmiot udostępniony bez hasła dla użytkowników nieposiadający konta na platformie (tzw. „Gość”) na liście dostępnych kursów na platformie będzie oznaczony ikoną:

Kurs/przedmiot dostępny z hasłem dla użytkownika typu „gość”

Kurs/przedmiot dostępny z hasłem dla użytkownika typu „gość”

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów > Dostęp dla gości

Musi być dodana i aktywna metoda zapisów typu: „Dostęp dla gości”.

Należy również ustalić hasło dostępu do kursu dla użytkownika typu „Gość”:

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Ustawienia: pozycja w formularzu „Dostęp dla gości”

Kurs/przedmiot udostępniony z hasłem dla użytkowników nieposiadający konta na platformie (tzw. „Gość”) na liście dostępnych kursów na platformie będzie oznaczony ikoną: