Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji MOODLE 2.0

Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji MOODLE 2.0

Platforma e-learningową Moodle wykorzystywana w ramach Wirtualnego Kampusu UMCS istnieje od 1999 roku. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie została zainstalowana po raz pierwszy w 2004 roku. System jest na bieżąco aktualizowany i pojawiają się jego kolejne wersje.  

Do tej pory aktualizacje platformy były mało zauważalne dla jej użytkowników. Od ponad roku jednak dostępna jest wersja platformy Moodle z „magiczną” numeracją 2.0, w której zaszły zmiany funkcjonalne w porównaniu do dotychczas wykorzystywanej wersji. Po wewnętrznych próbach i testach odpowiedzialny za funkcjonowanie Wirtualnego Kampusu zespół UCZNiKO UMCS zdecydował się na aktualizację Platformy Wirtualnego Kampusa do wersji Moodle 2.0.

Przejście na wyższą wersję jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – od tej pory tylko Moodle z numeracją 2.0 i wyższą będą wspomagane i udoskonalane.

Aby pomóc użytkownikom Wirtualnego Kampusu w korzystaniu z nowej wersji platformy przygotowany został krótki przewodnik przedstawiający podstawowe zmiany w systemie oraz nowe funkcjonalności.