Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Blok: Ustawienia

Blok: Ustawienia

Użytkownicy posiadający uprawnienia „studenta” i wyższe mają dostęp (po zalogowaniu się) do bloku: „Ustawienia”, w którym istnieje możliwość modyfikacji własnego konta (profilu) na platformie, zmian parametrów wewnętrznej poczty elektronicznej działającej na platformie, jak również prowadzonych blogów.

Nauczyciele posiadający uprawnienia „autora” do zakładania i prowadzenie własnych kursów/przedmiotów na platformie w bloku „Ustawienia” oprócz możliwości modyfikacji własnego profilu („Ustawienia mojego profilu”) mają również możliwość tworzenia własnych kursów/przedmiotów na platformie.