Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Brak możliwości zgłoszenia się na kurs

Brak możliwości zgłoszenia się na kurs

Kurs/przedmiot stworzony na platformie przez nauczyciela ma automatycznie aktywną tylko metodę zapisów: „Manualne zapisy”.

W sytuacji, gdy do tego kursu nie zostali jeszcze dopisani przez nauczyciela uczestnicy (studenci), to przy próbie wejścia na ten kurs użytkownik otrzyma informację, że w tym momencie nie ma możliwości zgłoszenia się na kurs:

Aby umożliwić rejestrację uczestników do kursu prowadzący musi aktywować metodę zapisów: Samodzielna rejestracja (Student) – umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów do kursu (tutaj również określane jest hasło dostępu do kursu).