Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Kurs/przedmiot dostępny bez hasła dla użytkownika typu „gość”

Kurs/przedmiot dostępny bez hasła dla użytkownika typu „gość”

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów > Dostęp dla gości

Musi być dodana i aktywna metoda zapisów typu: „Dostęp dla gości”.

Kurs/przedmiot udostępniony bez hasła dla użytkowników nieposiadający konta na platformie (tzw. „Gość”) na liście dostępnych kursów na platformie będzie oznaczony ikoną: